ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ " ΑΥΓΑ"

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 315/15

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ « ΠΑΙΔΩΝ   ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8,  Π.ΠΕΝΤΕΛΗ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

πρόχειρο  ετήσιο διαγωνισμό για την προμήθεια  

«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» του ΠΠΥΥ2014

 CPV  39831200-8 

 

Κριτήριο : Χαμηλότερη τιμή .

Προϋπολογισμός: 4.346,82συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Προθεσμία υποβολής προσφορών : 17 /09/2015 ώρα 14:30 μμ

Αποσφράγιση των προσφορών      : 18/09/2015 ώρα 09:00 πμ

από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Π.Π, στην Δ/νση Ιπποκράτους 8,  Π.Πεντέλη .

Πληροφορίες και διακηρύξεις  δίνονται καθημερινά από  10:00  έως 13:00  στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης Τηλεφ. : 2132052508-518 fax: 213-2052441,  e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διάθεση των τευχών και από   την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.paidon-pentelis.gr/ στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΒΕ5469Η24-ΦΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Τηλεφωνικό Κέντρο 2132052200

Γρ. Εξυπηρέτησης Πολίτη

2132052257

Γρ. Κίνησης Ασθενών

2132052474

Γραμματεία Εξ. Ιατρείων

2132052593
Διοικητική Γραμματεία 2132052515
FAX 2132052441

Διεύθυνση


Ιπποκράτους 8,
Πεντέλη,
Τ.Κ. 15236
 
Χάρτης Πρόσβασης

Προσβασιμότητα


Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας

XHTML 1.0 valid

CSS valid

WCAG 2 valid

Στατιστικά


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Δευτέρα, 6 Αύγουστος, 2018 - 14:50
Μοναδικοί Επισκέπτες: 357142