ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π 2/16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Π2/16 για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

CPV 55321000-6 

                για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών

 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

 

Προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του ,για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών

θα  προβεί σε  Διενέργεια    Πρόχειρου Διαγωνισμού  κατόπιν συλλογής  κλειστών προσφορών για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» CPV 55321000-6

ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.504,82€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 31.255,28€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 44.760,10€ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τόπος διενέργειας : Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης Ιπποκράτους 8 τκ 15236 Π.Πεντέλη Γραφείο Προμηθειών

Κριτήριο : Χαμηλότερη τιμή  

Προθεσμία υποβολής προσφορών : 19/4/2016    ώρα 14 .30 μ.μ

Αποσφράγιση προσφορών: 20/4/2016 ώρα 11:00 π.μ

Πληροφορίες και  πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  καθημερινά από  10:00  έως 13:00   στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και  στο πρόγραμμα διαύγεια με

ΑΔΑ : 609Ζ469Η24-ΥΟΝ

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Τηλεφωνικό Κέντρο 2132052200

Γρ. Εξυπηρέτησης Πολίτη

2132052257

Γρ. Κίνησης Ασθενών

2132052474

Γραμματεία Εξ. Ιατρείων

2132052593
Διοικητική Γραμματεία 2132052515
FAX 2132052441

Διεύθυνση


Ιπποκράτους 8,
Πεντέλη,
Τ.Κ. 15236
 
Χάρτης Πρόσβασης

Προσβασιμότητα


Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας

XHTML 1.0 valid

CSS valid

WCAG 2 valid

Στατιστικά


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Παρασκευή, 22 Μάρτιος, 2019 - 10:47
Μοναδικοί Επισκέπτες: 436502