ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Π 4/15 για την προμήθεια  «ΜΕΛΑΝΗ»

    για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

 

Προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του θα  προβεί σε  Διενέργεια    Πρόχειρου Διαγωνισμού  κατόπιν συλλογής  κλειστών προσφορών για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΗ»  CPV 22600000-6

 

Τόπος διενέργειας : Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης Ιπποκράτους 8 τκ 15236 Π.Πεντέλη Γραφείο Προμηθειών

Κριτήριο : Χαμηλότερη τιμή  

Προϋπολογισμός : 15.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Προθεσμία υποβολής προσφορών : 11/2/2015    ώρα 14 .30 μ.μ

Αποσφράγιση προσφορών: 12/2/2015 ώρα 11:00 π.μ

Πληροφορίες και  πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  καθημερινά από  10:00  έως 13:00   στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και  στο πρόγραμμα διαύγεια με

ΑΔΑ :

Αρμόδιος υπάλληλος: Σουσανίδης Ευστάθιος   Τηλεφ. : 2132052508 -518 fax: 2132052441.  e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Τηλεφωνικό Κέντρο 2132052200

Γρ. Εξυπηρέτησης Πολίτη

2132052431

Γρ. Κίνησης Ασθενών

2132052474

Γραμματεία Εξ. Ιατρείων

2132052593
Διοικητική Γραμματεία 2132052515
FAX 2132052441

Διεύθυνση


Ιπποκράτους 8,
Πεντέλη,
Τ.Κ. 15236
 
Χάρτης Πρόσβασης

Προσβασιμότητα


Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας

XHTML 1.0 valid

CSS valid

WCAG 2 valid

Στατιστικά


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Παρασκευή, 22 Μάιος, 2020 - 16:01
Μοναδικοί Επισκέπτες: 595757