ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ανακοινώνει την διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΜΙΑΣ «ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ  ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ .

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα  εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ) ήτοι από την 28η Μαΐου 2015  

έως και την 06η Ιουνίου  2015.

Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για πέντε επιπλέον ημέρες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους

στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr

3.Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της προμήθειας.

4.Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και την έγκριση αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΚΑΠΤΥ & ΕΠΥ) θα προκηρυχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Τηλεφωνικό Κέντρο 2132052200

Γρ. Εξυπηρέτησης Πολίτη

2132052257

Γρ. Κίνησης Ασθενών

2132052474

Γραμματεία Εξ. Ιατρείων

2132052593
Διοικητική Γραμματεία 2132052515
FAX 2132052441

Διεύθυνση


Ιπποκράτους 8,
Πεντέλη,
Τ.Κ. 15236
 
Χάρτης Πρόσβασης

Προσβασιμότητα


Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας

XHTML 1.0 valid

CSS valid

WCAG 2 valid

Στατιστικά


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Πέμπτη, 17 Ιανουάριος, 2019 - 11:46
Μοναδικοί Επισκέπτες: 404771