ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 312/16 ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Σας ενημερώνουμε  προκειμένου να συνταχθούν τεχνικές προσφορές προμηθευτών για την διακήρυξη 312/16 "ΣΥΡΙΓΓΕΣ",  να λάβετε γνώση τις κάτωθι  τεχνικές  προδιαγραφές ( αναπόσπαστο μέρος του σώματος διακήρυξης)  για το είδος "ηπαρισμένες σύριγγες".

 

 α/α 9 λκωδ. 700415 --  "ηπαρισμένες σύριγγες" να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές :

 

A. Οι σύριγγες να είναι χωρίς βελόνη .

Β. 1)Να καλύπτουν όγκο αίματος 2 ml  και να περιέχουν υψηλή συγκέντρωση ηπαρίνης ( τουλάχιστον 40IU στερεάς ηπαρίνης /ml αίματος) για ελαχιστοποίηση των θρόμβων.

  2) Να είναι ηλεκτρολυτικά ισορροπημένες για παροχή αξιόπιστων μετρήσεων.

   3) Να είναι απαλλαγμένες λαδιού και σιλικόνης για αποφυγή προβλημάτων στους αναλυτές αερίων αίματος.

    4) Να  διαθέτουν κάλλυμα (καπάκι) ειδικής σχεδίασης για την διευκόλυνση διαφυγής του αέρα κατα το κλείσιμό του.

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Τηλεφωνικό Κέντρο 2132052200

Γρ. Εξυπηρέτησης Πολίτη

2132052431

Γρ. Κίνησης Ασθενών

2132052474

Γραμματεία Εξ. Ιατρείων

2132052593
Διοικητική Γραμματεία 2132052515
FAX 2132052441

Διεύθυνση


Ιπποκράτους 8,
Πεντέλη,
Τ.Κ. 15236
 
Χάρτης Πρόσβασης

Προσβασιμότητα


Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας

XHTML 1.0 valid

CSS valid

WCAG 2 valid

Στατιστικά


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Πέμπτη, 6 Αύγουστος, 2020 - 13:47
Μοναδικοί Επισκέπτες: 618666