ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Π 3/15 για την προμήθεια  «ΕΝΤΥΠΑ»

                για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

 

Προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του θα  προβεί σε  Διενέργεια    Πρόχειρου Διαγωνισμού  κατόπιν συλλογής  κλειστών προσφορών για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΑ»  CPV 22820000-4

 

Τόπος διενέργειας : Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης Ιπποκράτους 8 τκ 15236 Π.Πεντέλη Γραφείο Προμηθειών

Κριτήριο : Χαμηλότερη τιμή  

Προϋπολογισμός : 13.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Προθεσμία υποβολής προσφορών : 28/1/2015    ώρα 14 .30 μ.μ

Αποσφράγιση προσφορών: 29/1/2015 ώρα 11:00 π.μ

Πληροφορίες και  πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  καθημερινά από  10:00  έως 13:00   στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και  στο πρόγραμμα διαύγεια με

ΑΔΑ :

Αρμόδιος υπάλληλος: Σουσανίδης Ευστάθιος   Τηλεφ. : 2132052508 -518 fax: 2132052441.  e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Τηλεφωνικό Κέντρο 2132052200

Γρ. Εξυπηρέτησης Πολίτη

2132052431

Γρ. Κίνησης Ασθενών

2132052474

Γραμματεία Εξ. Ιατρείων 

Ραντεβού

2132052593 

2132052445, 2132052446

Διοικητική Γραμματεία 2132052515
Γραφείο Πληροφορίες 2132052376

Διεύθυνση


Ιπποκράτους 8,
Πεντέλη,
Τ.Κ. 15236

 e-mail: paidon@paidon-pentelis.gr

Χάρτης Πρόσβασης

Προσβασιμότητα


Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας

XHTML 1.0 valid

CSS valid

WCAG 2 valid

Στατιστικά


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος, 2024 - 08:56
Μοναδικοί Επισκέπτες: 1059494